وبلاگ آموزشی دبیر الکترونیکی

قابل استفاده دانش آموزان کامپیوتر (فنی حرفه ای و کاردانش)

وبلاگ آموزشی دبیر الکترونیکی

قابل استفاده دانش آموزان کامپیوتر (فنی حرفه ای و کاردانش)

برنامه سازی

يكشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۳ ق.ظ

برنامه سازی 1

جزوه درسی: فصل 1 و 2 

نمونه سوالات کتاب برنامه سازی 1 به تفکیک فصل

امتحان کتبی و عملی خردادماه 95


برنامه سازی 2

جزوه ی درسی برنامه سازی 2      

اشکالات تایپی کتاب برنامه سازی 2

پاسخ خودآزمایی و تمرینات فصل اول کتاب برنامه سازی 2

پاسخ خودآزمایی و تمرینات فصل دوم کتاب برنامه سازی 2

پاسخ خودآزمایی فصل سوم کتاب برنامه سازی 2

پاسخ خودآزمایی و حل تمرینات فصل چهارم کتاب برنامه سازی 2

پاسخ خودآزمایی فصل پنجم کتاب برنامه سازی 2

برنامه سازی 3

جزوه ی درسی : فصل 1 و 2     3    4    5     6

آزمون کتبی: فصل اول و دوم      فصل 4

آزمون الکترونیکی: فصل  1    2    3    4    5    6  

نمونه سوال: فصل  1    2    3    4    5    6  

امتحان کتبی و عملی خردادماه 95

  • ۹۴/۰۷/۲۶
  • ۲۶۷ نمایش
  • محمدرضا سالارنیا